Bulgaristanda Şirket Temsilciliği Olanlar

Bulgaristan Vize
BULGARİSTAN’DA ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Bulgaristan’daki temsilciliğinin kurulması ile ilgili Türkiye’deki şirketin Toplantı Kararı.

2- Bulgaristan’da şirketi temsil edecek olan kişilere, şirket yetkilisi tarafından verilmesi gereken vekâletname.

3- Temsilciliği yönetecek olan kişinin imza beyannamesi.

4- Bulgaristan’da işlemlerin yürütülebilmesi için Vize Merkezi’ne verilecek vekâletname.

5- Bulgaristan’da Kira Kontratı yapabilmek ve temsilcilik açacak olan şirket adına Banka Hesabı açılabilmesi için Vize Merkezi’ne verilecek olan vekâletname. (Talep Edildiğinde)

6- Şirketin kuruluşu yapılmış Türkiye’deki Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak Sicil Tasdiknamesi.

7- Ticaret Odası’ndan Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi).

8- Şirketin kuruluşundan bu yana alınan tüm kararları içeren Ticari Sicil Gazetesi.

9- Sabıka Kaydı.

10- Nüfus Kayıt Örneği.

11- İki (2) adet Biyometrik Fotoğraf.

12- Vize Takip Formu.

13- Pasaport Fotokopisi.

Vize Merkezi, Bulgaristan’da temsilcilik açmak isteyenlere yardımcı oluyor. Bu konuda hazırladığımız bilgi notları tamamlamanız gereken süreci anlatıyor. Tüm bu süreci araştırıp yerleşeceğiniz şehre yerleşebilir veya hiçbir işleme karışmadan Vize Merkezi’ne vereceğiniz vekâlet ile biz bu süreci yöneterek tamamlayabiliriz.

İzleyeceğiniz süreci okuduktan sonra aklınıza takılacak sorular oluşursa veya destek almak istediğiniz başka konular olursa konusunda uzman profesyonel müşteri temsilcilerimizden randevu alarak bize ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan’da temsilcilik açma kararınızı verdikten sonra bizimle çalışmak isterseniz, hazırlamanız gereken evraklarla ilgili ayrıntılar, vekâletlerle ilgili bilgiler, güncel fiyatların durumunu öğrenmek için uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Dilediğiniz zaman ofisimize bekleriz.


BULGARİSTAN’DA ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ AÇMA

Şirketler, ticaret hacimlerini genişletmek ve büyümek için kuruldukları ülkenin dışına açılarak iş hacimlerini genişletebiliyor. Bunun için de yaptıkları araştırmalar sonucu, hizmet verdikleri sektörde potansiyeli yüksek ülkeleri tespit ederek adımlarını atıyorlar. Türkiye’nin komşusu Bulgaristan da Avrupa Birliği (AB) üyesi olması nedeniyle Türk yatırımcılar için işlerini geliştirme anlamında büyük potansiyel taşıyan ülkelerden biri. Ülkeye ekonomik yatırım yapan kişilere ve şirketlere sunduğu ek avantajlarla Bulgaristan, kişisel amaçlarla da Avrupa’ya daha yakın olma fırsatı da sunuyor. Ülkede şirket temsilciliği açarak hem kurum ülke dışında iş hacmini geliştirebilir hem de temsilciliği üstlenen kişiler ve aileleri oturum izni alabilir. Bu konuda izlenecek adımlar ise tüm bu isteklerin gerçekleşmesini sağlayabilir.

YURTDIŞINDA ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ NEDİR

Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren şirketler, yurtdışında bir temsilcilik açarak iş hacimlerini arttırabilir ve geliştirebilir. Ancak bu eylem bazı kısıtlamalar dâhilinde yapılabiliyor. Örneğin, bir Türk şirketinin Bulgaristan’da açacağı temsilciliğin bu ülkede ticari bir faaliyet gösterme hakkı bulunmaz. Yine de bu engel kurumun aktif olarak iş amaçlı herhangi bir eylemde bulunamayacağı anlamına gelmiyor. Bulgaristan temsilciliği olan Türk şirketinin temsilciliğini yürüten kişinin hakları sınırlı olmasına rağmen bu ülkede çeşitli pazar araştırmaları yapabilir ve yeni uluslararası işbirlikleri için görüşmelerde bulunabilir. Bulgaristan temsilciliğinin ayrıca sözleşme imzalama ve temel amaç olan ana şirketi temsil etme hakkı da bulunuyor.

 

BULGARİSTAN’DA KİMLER ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ AÇABİLİR?

Bulgaristan’da üç şirket türünün temsilcilik açma hakkı bulunuyor. Bunlardan ilki, bir veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından kurulan ve ticari faaliyet gösteren, taahhüt edilen sermayesi sınırlı olan “Limited Şirket” ismi verilen işletmelerdir. Temsilcilik açma hakkı olan bir diğeri şirket türü de sermayesi belirli ve paylara bölünen, çok ortaklı, sadece mal varlığıyla sorumlu olan, yani “Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket” olarak isimlendirilen ticari kurumlardır. Bulgaristan’da temsil edilme imkânı ayrıca, ortak sayısı belli kişilerin kurduğu ve sorumlulukları kişisel olan “Şahıs Şirketi” adı verilen ticari kurumlara da verilir.

BULGARİSTAN’DA NASIL ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ AÇILIR?

 

Bulgaristan’da bir şirketin temsilciliğini açabilmek için öncelikle Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren bir şirketin olması gerekir. Bu kurumun ayrıca “şirket” olduğunu da çeşitli belgelerle kanıtlaması gerekir. Elbette burumun Bulgaristan’da bir temsilcilik açma kararı alması ve oraya yönetici olarak göndereceği kişiyi de belirlemesi de gerekir.

ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ AÇMA AŞAMALARI NEDİR?

Her ülkede bir şirketin temsilciliğini açmak için farklı aşamaların tamamlanması gerekebilir. Bu durum Bulgaristan için de kendine özgündür. Yapılması gerekenler ülkenin kanunları tarafından belirlenmiştir. Tüm şirket türleri için takip edilmesi gereken adımlar ise büyük oranda benzerlik gösterir. Yapılacak olan başvuruların ise adım adım gerçekleştirilerek tamamlanması gerekir.

 • Bulgaristan’da temsilcilik açmaya karar vermeden önce şirket ticari geçerliliğini kanıtlamak zorunda. Bunun için de ilgili kurum bazı belgeleri hazırlaması gerekiyor. Türkiye’deki Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak Sicil Tasdiknamesi ve şirketin kuruluşundan bu yana alınmış tüm kararlarını içeren Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ilanının fotokopisi ile Ticaret Odası’ndan Oda Sicil Kayıt Sureti, yani Faaliyet Belgesi alınması gerekir. Tüm belgelerin önce Noterde “aslı gibi” oldukları onaylatılıp, ilgili resmi kurumdan “apostilli” şekilde tasdiklenmeleri de zorunluluklar arasında bulunuyor.
 • Bir şirketin yurtdışında temsilcilik açabilmesi için bir “karar” alması gerekir. İlgili şirket, Türkiye’de bu konuyu gündemine alıp, Genel Kurul Toplantısı’nda Bulgaristan’da temsilcilik açmaya dair bir karar almalı ve bunu kayıt altına almalı. Şirket defterine işlenmesi gereken kararda ayrıca kurumun Bulgaristan’da kim veya kimler tarafından temsil ve idare edileceği de açıkça belirtilmeli. Bu kararın temsilcilik başvurusunda geçerli olabilmesi için bir fotokopisinin noterde ve Kaymakamlık veya Valilik’te ilgili birimler tarafından gerektiği şekilde tasdik edilmesi de gerekir.
 • Yabancı bir ülkede bir şirketin temsilini üstlenmek için gerekli yetkilere sahip olmak gerekir. Bu ise resmi vekâletname ile sağlanır. Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket Bulgaristan’da açacağı temsilciliği yönetecek olan ve kurumu temsil edecek olan kişiye bu yetkileri verdiğini onaylamalı ve bunu belgelemeli. Şirket yetkili tarafından verilebilen bu izinlerin kapsamı verilen vekâletnamede açıkça belirtilmesi gerekir ve bu kişinin veya kişilerin imzasının şirket ile ilgili alınan kararlarda Bulgaristan’da geçerli olduğunu belirtmesi gerekir. Elbette bu belgenin de Bulgaristan’da geçerliliğinin olabilmesi için noterde ve ilgili resmi kurumda onaylatılması mecburidir.
 • Bulgaristan’da temsilcilik açacak olan şirketin bu konuda yetki verdiği kişi de imzasının geçerli olabilmesi için onaylı bir belge hazırlaması gerekir.  “İmza Beyannamesi” ile temsilci olacak kişi geçerli olacak olan imza şeklini resmi bir şekilde onaylamış olur.

BULGARİSTAN’DA ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ AÇMA İLE İLGİLİ NOTLAR

 • Hazırlanacak olan tüm belgelerin noter huzurunda onaylanması gerekir. Ayrıca Valilik’ten “apostilli” kaşe ile onaylanması gerekir.
 • Evrakların tercümeleri Türkiye’de yaptırılamaz. Yaptırılsa da Bulgaristan’da geçerlilikleri olmaz.

 


BULGARİSTAN’DA ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ AÇMA İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 

1. Bir şirkete bağlı olmayan kişiler Bulgaristan’da temsilcilik yapabilir mi? Bu sebepten dolayı Bulgaristan Oturum İzni alabilirler mi?

Bulgaristan’da temsilcilik görevi yürütecek olan kişilerin şirketin çalışanları olmaları gerekmiyor. Temsilcilik açma kararı alındıktan sonra bu kurumada sigortalı çalışan olunmasa dahi Bulgaristan’da temsilcilik görevini yürütebiliyor. Resmi olarak bu sıfatla ülkeye giden kişiler Bulgaristan Oturma İzni başvurusu yapma hakları da bulunuyor. Gerekli belgelerle doğru yerlere iletilecek taleplerle Bulgaristan Oturum Kartı alabiliyorlar.

2. Kimler Bulgaristan’da şirket temsilcisi olabilir?

Türkiye’de faaliyet gösteren kayıtlı bir şirket tarafından alınan karar ile görevlendirilen herkes Bulgaristan’da şirket temsilcisi olabilir. Bu kişinin tüm talep edilen yasal gereklilikleri karşılaması da gerekir. Bunlardan bazıları ise geçerli bir pasaport sahibi olma, sabıka kaydının ve yurtdışına çıkış yasağının olmaması gibi sebepleri kapsıyor.

3. Bulgaristan şirket temsilciliğine en fazla kaç kişi atanabilir?

Bir Türk şirketi Bulgaristan’da temsilciliğini tek kişiye vermesi yeterlidir. Ancak istenirse 10 kişiye kadar temsilci eklenebiliyor. Bunun için şirketin aldığı kararda temsilcilik yapacak olan kişileri açıkça belirtmesi gerekir.

4. Bulgaristan’da şirket temsilciliği açmanın avantajları nedir?

Bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşama isteyenler için ve bunun sağladığı avantajlardan yararlanmak için bu isteklerini gerçekleştirmede en kolay yollardan biri Bulgaristan’da açılacak olan bir şirketin temsilciliğini yapmak. Bu görev üstlenildiğinde Bulgaristan için uzun süreli Oturma İzni başvurusu yapılarak en az karmaşık yoldan alınabiliyor.

5. Şirket temsilciliği ticari faaliyetlerde bulunabilir mi?

Bulgaristan’da açılan şirket temsilciliklerinin ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. Yurtdışındaki bu birimlerin sadece pazar araştırması yapma, iş görüşmelerinde bulunma, sipariş alma, sözleşme imzalama ve şirketini temsil etme hakkı bulunuyor.

Eğer Bulgaristan’da fatura kesme gerektirecek bir ticari faaliyette bulunulacaksa ülkenin ticari kanunlarına göre bir Limited veya Anonim şirket kurmak gerekir. Ancak bu şekilde yasal olarak ticaret yapılabilir.

6. Bulgaristan’da kurulan şirket temsilciliği hangi faal ticari şirket zorunluluklarından muaftır?

Kurulan temsilcilik sadece Türkiye’deki şirketin temsilini yaptığı için işçi istihdam etme zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca sabit muhasebe ücret vermesi gerekmiyor. Sabit gideri veya stopaj vergisi ödeme gibi giderleri bulunmuyor.

7. Şirket temsilcisi sıfatıyla Bulgaristan Oturum İzni olanlar araç alabiliyor mu?

Türk bir şirketin temsilcisi olarak Bulgaristan’da yaşayan herkes kullanmak üzere bir araç alabilir. Bu aracı kullanmak için uluslararası geçerliliği olan bir ehliyete sahip olması da zorunluluklar arasında bulunuyor.

8. Türk şirketinin Bulgaristan temsilcisi olma nedeniyle alınan Oturum İzni ile Schengen ülkelerine gidilebilir mi? Başka hangi ülkelere gidilebilir?

Temsilcilik üzerinden alınan bulgaristan Oturma İzni, dolayısıyla verilen Bulgaristan Oturma Kartı ile bazı yabancı ülkelere gidilebiliyor. Bu ülkeler ikili diplomatik anlaşmalarla belirlenen Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova ve Moldova. Bulgaristan Oturum Kartı ile ilgili ülkelere vizesiz giriş yapılabiliyor. Ancak Schengen Bölgesi’ne dâhil olan diğer ülkelere ve bu anlaşmanın dışında kalan diğer Avrupa ülkelerine gidebilmek için seyahat yapılması düşünülen ülkeye vize talebinde bulunulmalı.

9. Şirket temsilciliği yapanlara ne kadar sürelik bir Bulgaristan Oturum İzni verilir? Uzatmak için ne yapılmalı?

Şirket temsilcisi göreviyle Bulgaristan’da bulunanlara verilen Bulgaristan Oturma İzni belirli bir süre geçerli olmak üzere verilir. Üç (3) aylık, altı (6) aylık veya bir (1) yıllık gibi farklı sürelerde verilebilen bu izinlerin uzunluğuna başvurunun yapıldığı yerleşim yerindeki Polis Merkezi’ndeki ilgili Yabancı Şube departmanının değerlendirmesi ile belirlenir. Oturma İznini uzatmak için süresi bitmeden önce yerine ilgili ülkelere başvurarak yenilemek gerekir.

10. Bulgaristan’da şirket temsilcisi olmak nedeniyle alınan Oturum İzni ile çalışma hakkı var mı?

Bulgaristan’da Şirket temsilcisi olarak Oturum İzni olan kişilerin maaşlı bir işte çalışma hakları bulunmaz. Bunun için izlenmesi gereken başka aşamalar bulunuyor. Öncelikle ilgili yerlere başvuru yaparak Bulgaristan Çalışma İzni için ayrıca başvuru yapılması gerekir. Aynı durum Schengen Bölgesi ülkeleri için de geçerli. Temsilcilik üzerinden alının Bulgaristan oturumu ile bu ülkelerde çalışılamaz. İlgi duyulan ülkede çalışma izni almak için ayrıca başvurmak gerekir.

 

Merak edilen tüm soruların cevapları ve diğer aklınıza takılan ayrıntıların bilgileri için Vize Merkezi’nin uzman müşteri temsilcilerine Çağrı Merkezi telefon numaraları aracılığıyla ulaşabilirsiniz…


ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ ARACILIĞIYLA BULGARİSTAN OTURMA İZNİ ALMA

Bulgaristan’da uzun bir süre için bulunması gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu hakkı kazanabilmelerinin Bulgaristan kanunları tarafından belirlenmiş çeşitli şekilleri bulunuyor. Farklı amaçlarla alınabilen Bulgaristan Oturma İzni için başvuru yapılırken sunulabilecek sebeplerden biri de Bulgaristan’da temsilciliği olan bir Türk şirketini temsilen bulunmak ve onu idare etmek.

Ülkede açılacak olan ticari bir işletmenin temsilciliğini yönetecek olan kişiler, resmi olarak Türkiye’deki şirket yetkilileri tarafından görevlendirildiyse Bulgaristan’da 90 günden kalma hakkı tanıyan “D Tipi Vize”, yani başka bir tanımla Oturum Vizesi için başvuru yapma hakkı bulunuyor. Özel statülü bir giriş izni olan Bulgaristan D Vize’ye sahip olan şirket temsilcileri talep ettikleri zaman Bulgaristan Aile Birleşimi ile birinci dereceden aile üyelerini, yani eş ve çocukları da yanlarına alabiliyor.

BULGARİSTAN ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ İLE OTURUM İZNİ ALMA AŞAMALARI

Bulgaristan Oturum İzni alabilmek için öncelikle ülkeye gidiş amacı belirlenmeli. Zira bu vize başvurusu bu sebep üzerinden yapılır. Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirketin Bulgaristan’da temsilciliğini yapacak olan kişi de Bulgaristan D Vize başvurusu yapacakken bu durumunu belirtmeli ve gerekli evraklarını Türkiye’deki ilgili Bulgaristan resmi temsilciliğine sunmalı.

Şirket tarafından alınan Bulgaristan’da açılacak olan temsilcilik kararı, bu temsilciliği yönetecek olan bu kişiye verilecek olan vekâletname, şirketin kimliğini doğrulayan çeşitli faaliyet ve kayıt belgeleri ile birlikte önce Türkiye’de bulunan Bulgaristan’ın Konsolosluğu veya Büyükelçiliği’ne önceden alınan randevu gününde şahsi olarak başvuru yapması gerekir. Elbette tüm belgelerin gerekli resmi kurumlarda yetkili bir kişi tarafından talep edilen şekilde onaylanması da gerekir.

Bulgaristan D Vize başvuruları hakkında olumlu veya olumsuz karar yetkisi sadece başvuru yapılan ilgili Bulgaristan Konsolosluğu veya Bulgaristan Büyükelçiliği’nde bulunur yapılır. Değerlendirme süreci iletilen başvuru dosyasının teslim edilmesiyle başlar. Sonuçlanması ise ilgili Bulgaristan temsilciliğinin işlem ve değerlendirme hızına göre değişir. Başvuruyu değerlendiren Bulgaristan Konsolosluğu, ek evrak talep etme hakkını da kullanabilir.

Bulgaristan için bir Türk şirketinin temsilcisi olma sıfatıyla D Vize alındıktan sonra da yapılması gereken işlemler bulunur. Bulgaristan için verilen uzun süreli vizeler altı (6) ay süreyle kullanılabiliyor ve 180 gün geçerliliği bulunuyor. D vize, düzenlendiği tarihten itibaren Bulgaristan’a çoklu giriş ve çıkış hakkı veriyor. Ancak ülkeye giriş yaptıktan sonra önce ikamet edilecek adresteki şehrin Yabancılar Şubesi’ne Bulgaristan Oturma İzni ve Bulgaristan Oturum Kartı için başvuru yapılması gerekir.

Kişi, şirket temsilcisi unvanı ile ülkede uzun süreli vize almış olsa dahi Bulgaristan Oturum İzni başvurusu yapacağı zaman bazı ek belgeler de hazırlaması gerekir. Bu evraklar arasında ise ikamet edilecek adrese ait kira kontratı ve başvuruyu yapan şahıs adına bir Bulgaristan Bankasında açılmış banka hesabı bulunuyor. Başvuru için diğer talep edilen belgelerle birlikte açılacak olan bu hesabın bakiyesini gösteren bankadan alınan belge ve içerisinde şart koşulan miktarda para da bulunması gerekir.


ÖNEMLİ GÜNCELLEME

Bulgaristan Cumhuriyeti Yabancılar Kanunu’nun 24’ncü Madde, 1’nci Fıkra, 6’ncı Bendinde 5 Aralık 2016’da yapılan son değişikliklere göre ülkede açılmak istenen yabancı şirket temsilcilikleri için değerlendirmeler daha fazla kritere göre yapılacak. Buna göre Bulgaristan devletinin beklentisi, temsilcilik açmak isteyen şirketlerin Bulgaristan’a izinleri kapsamında ekonomik anlamda artık daha çok katkı sağlaması. Şirket temsilciliği açma taleplerinde yapılacak olan değerlendirmelerde sadece istenen belgelerin eksiksiz ve doğru olması değil, ayrıca vergi borçlarının olmaması ve şirket gelişimi ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetleri de incelenecek.

 

BULGARİSTAN’DA ŞİRKET TEMSİLCİSİ SIFATIYLA OTURUM İZNİ ALMA İLE İLGİLİ NOTLAR

 • Bulgaristan’da şirket temsilcisi olarak uzun süreli konaklama izni alan kişilere bu hak kanunlar tarafından belirlenen bir sürede geçerli olmak üzere verilir. Eğer görev süresi uzayacaksa ise bu süre dolmadan önce bu iznin süresi uzatılmalıdır.
 • Bir Türk şirketinin temsilcisi olarak Bulgaristan’da ikamet eden kişilerin statüsü değiştiğinde alınan Bulgaristan Oturum İznindeki statüleri de değişmeli. Örneğin bir Bulgar vatandaşı ile yapılan evlilikte Oturma İzni başvurusu da buna uygun şekilde yenilenmeli.
 • Şirketin Bulgaristan Temsilcilerinin Oturma İzinlerinin uzatılması veya statüsünün değiştirilmesi ile ilgili karar yetkisi sadece Bulgaristan’daki ilgili Yabancılar Şubesi’nin inisiyatifinde bulunur.
 • Bulgaristan Oturum İzni alacak olan kişilerin hazırlaması gereken evrakların tercümeleri Bulgaristan’da yapılmalı.
 • Bulgaristan’da yapılacak Oturum Kartı başvurularının, Sağlık Sigortası ve bazı ek evrakların ile işlemlerinin ayrı masrafları bulunur.
 • Oturum İzni alan kişi Bulgaristan’da yılda bir (1) gün kalma zorunluluğu bulunuyor.
 • Bulgaristan Oturum Kart’ı her yıl şirketin Bulgaristan’daki temsilcilik açma kararı ve faaliyet belgesi ile yenilenmektedir.
 • Bulgaristan Oturum İzni için gerekli evraklar bir (1) aydan eski olmamalı.

ŞİRKET TEMSİLCİSİ SIFATIYLA BULGARİSTAN OTURUM İZNİ OLANLAR İÇİN AİLE BİRLEŞİMİ

Bulgaristan’da açılan bir Türk şirketinin temsilciliğini verilen yetkilerle yürüten kişiler bu görevleri nedeniyle bu ülkede Oturma İzni almaya hak kazanırlar. Uzun süreli bir görev olması nedeniyle verilen bu izin ile aynı zamanda Bulgaristan’da bulunan bu kişiye aynı zamanda ailesini de yanına almasına izin veriliyor. Bulgaristan Aile Birleşimi Vizesi ile yapılabilen bu işlem ancak bu ülkede uzun süreli Bulgaristan Oturma İzni almış ve Oturum Kartı alanlar tarafından başlatılabiliyor. Bu haktan sadece birinci dereceden akrabalar, yani eş ve çocuklar yararlanabiliyor.

Bulgaristan Aile Birleşimi işlemleri için her birey için yürütülmesi gereken ayrı işlemler bulunuyor ve sunulması gereken ayrı belgelerin hazırlanması isteniyor. İlk adımı atması gereken, oturum sahibi olan kişi… Zira bu hakkın sahibi kendisidir ve tüm işlemler bu nedenle başlatılabiliyor. Ülkeye getireceği aile bireylerine ekonomik yönden bakabileceğine dair Bulgaristan’da bir noter huzurunda vereceği taahhütnamenin yanı sıra Bulgaristan Oturum İzni sahibinin bir Bulgaristan bankasının hesabında 3000 Euro miktarında para da bulunmalı. Elbette bu bilginin de belgesi gerekli yerlerden alınması gerekir. Aynı şekilde bu kişinin yaşadığı yerin Kira Kontratı da beyan edilmeli ve başvuru dosyasına eklenmeli.

Türkiye’den Bulgaristan’a gidecek olan eş ise eğer bir çocukları varsa, çocuğun Bulgaristan’a gitmesine izin verdiğini taahhütname ile onaylaması ve oradaki eşin kendilerini yanlarına alması için Aile Birleşimi nedeniyle işlemler için başvurmasına izin verdiğini beyan etmesi gerekir.

İki eşin de evlilik kayıtları, çocuk ve Türkiye’den gelecek olan eşin Vukuatlı Nüfus Kayıtları, çocuğun Doğum Kaydı, Sabıka Kayıtları, geçerli pasaportlar ve gerekli diğer evraklarla birlikte Bulgaristan’da yaşayan kişinin bu ülkede oturum sahibi olduğunu gösteren belgelerle birlikte Aile Birleşimi için ilk adım atılabilir.

Başvuru, talep edilen harçlar ödendikten sonra tüm belgelerle birlikte Bulgaristan’da bildirilen adresin bağlı olduğu Yabancılar Şubesi’ne yapılır. Verilen talep değerlendirmenin süresine bağlı olsa da 15 ile 30 gün arasında sonuçlanabiliyor. Olumlu sonuçlanan başvurudan sonra başvuru sahibine bir İzin Kâğıdı verilir. Daha sonra bu belge ve diğer tüm evraklarla birlikte Türkiye’de bulunan ilgili Bulgaristan Konsolosluğu’na Aile Birleşimi Vizesi, daha doğrusu bu durum sebep gösterilerek uzun süreli Bulgaristan D Vizesine başvurulur. Bu istek de olumlu sonuçlandığında aile üyeleri Bulgaristan’a Türk şirketi Temsilciliği yapan oturum sahibinin yanına gidebilir.


Size yakın olan bölgedeki Vize Merkezi temsilcilerimizi arayarak durumunuzu anlatın ve size güncel evrak listesini göndermelerini isteyin. Müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Zaman kayıplarını önlemek amacıyla ofisimize gelmeden en güncel evrak listesini temsilcilerimizden e-posta yoluyla temin ettikten sonra evraklarınızı ofisimize gönderin.


Bulgaristan’da Temsilcilik Açmış Olan Kişilerin Bulgaristan D Vize Başvurusu için Gerekli Evrak Listesi:

* Değerli Ziyaretçilerimiz, başvuruda beyan edeceğiniz evraklarınızın güncel tarihli olduğundan emin olunuz

1. Pasaport, en az bir (1) yıl geçerli olmalı.
2. Biyometrik fotoğraf. İki (2) adet 35×45 mm ölçülerinde son üç (3) ay içerisinde çekilmiş.
3. Bulgaristan Oturum İzni Vizesi için gerekli olan Bulgaristan Vize İşlemi Takip Belgesi. Eksiksiz doldurulmuş. Bulgar Oturum İzni Vizesi başvurusunda bulunan kişi tarafından imzalanmış olmalı.
4. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki adliyelerden alınmış Adli Sicil Kaydı Sorgulaması Sonucu. Adliye’den apostilli.
5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış. Kaşeli ve imzalı olmalı.
6. Bulgaristan Oturum İzni Vizesi’nin alınması için gereken Bulgaristan’da temsilciliğin bulunduğu şehrin adliyesinden alınmış temsilcilik kurulması mahkeme kararı (Sıdebno Reşenie).
7. Bulgaristan Oturum İzni Vizesi’nin alınması için gereken Bulgaristan’daki temsilciliğin açılmış olduğu şehirden alınmış Faaliyet Belgesi (Sertifikat za aktivnost ot Tırgovskiya Registır).
8. Bulgaristan Oturum İzni Vizesi’nin alınması için gereken temsilciliğin bulunduğu adrese ait olan Kira Kontratı veya Tapu. Bulgaristan’dan noter tasdikli.
9. Bulgaristan Oturum İzni Vizesi’nin alınması için gereken yirmi (20) günden eski olmayan temsilcilik adına veya kendi adına açılmış Bulgaristan Banka Hesap Dökümü. Bu hesabın bakiyesini gösteren bankadan alınmış belge. Hesapta en az 2900 Euro olmalıdır.
10. Bulgaristan Oturum İzni Vizesi’nin alınması için gereken Bulgar Tırgovski Registır’dan alınmış temsilciliğin Bulstat (Vergi) Numarası. Yukarıda belirtilen 6’ncı ve 7’nci maddelerdeki evraklarda bu numara belirtilmemiş olması durumlarda talep edilir.


Bulgaristan Oturum İzni Vizesi ile İlgili Önemli Notlar:

Bulgaristan Oturum İzni Vizesi için gereken evrakların orjinalleri ile başvuru yapılabilir.

Bulgaristan Oturum İzni Vizesi için gerekli evraklar bir (1) aydan eski olamaz.

Bize teslim ettiğiniz evraklar ile alacağınız Bulgaristan Oturum İzni Vizesi altı (6) ay süreli olacak. Bulgaristan’ da Temsilcilik Ofisi açmış olan kişiler Bulgaristan’daki temsilcilikte on (10) kişi çalıştırmak zorunda değillerdir.

Bulgaristan Temsilcilik İzni Vizesi ücreti.

Bulgaristan Oturum Temsilci İzni Vizesi konsolosluk harç ücreti.

Bulgar Oturum İzni Vizesi randevu fiyatı.

Bulgaristan Oturum İzni Vizesi hizmet bedeli ücretlerini içerir.

add your comment